:: افتتاح سایت جدید و تخفیف ۵ درصدی
افتتاح سایت جدید و تخفیف ۵ درصدی

به مناسبت افتتاح و تغییر پوسته سایت و فروشگاه جدید وداد تخفیف ۵ درصدی برای تمامی خریدهای سرویس و حجم اضافه از طریق سایت شرکت با کد تخفیف زیر اعمال خواهد شد.

کد تخفیف : VADAAD

 

برای اعمال تخفیف، هنگام خرید در قسمت کد تخفیف (کوپن) کلمه بالا را وارد نمایید.

 

کد تخفیف